February 6, 2020

ტენდერი წალკის მუნიციპალიტეტში ბარეთის ტბის სარეგულაციო ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციაზე

ააიპ  „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი“ აცხადებს ტენდერს წალკის მუნიციპალიტეტში ბარეთის ტბის სარეგულაციო ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციაზე

 

განცხადების შემოტანის ბოლო ვადა:  20 თებერვალი, 2020

ტენდერი ცხადდება გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამის მიერ დაფინანსებული  პროექტის „სათემო კონსერვაციული აქტივობების მხარდაჭერა ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილების დასაცავად და დაშორებული, მოწყვლადი თემების გასაძლიერებლად – სათემო კონსერვაცია ადგილობრივი თემების გაძლიერებისათვის“ ( GEO/SGP/OP6/Y4/STAR/CD/19/03) ფარგლებში.

პროექტის განმახორციელებელი უწყება, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი, იწვევს უფლებამოსილ პრეტენდენტებს წარმოადგინონ სატენდერო წინადადებები.

 

სატენდერო პირობები:

1.    საჭირო მასალების/ტექნოლოგიების, ტრანსპორტირებისა და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დეტალური კალკულაცია ასახული უნდა იყოს ლარში(იხილეთ დანართი 1_ბიუჯეტი) ყველა სახის გადასახადის და სახელმწიფო მოსაკრებლის ჩათვლით.
2.    ტენდერში მონაწილის პასუხისმგებლობაა წარმოდგენილი სატენდერო ფასი შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო რესურსების ფასებს (2019 წლის III კვარტალის მიხედვით);
3.    სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ზედა ზღვარი არ უნდა აღემატებოდეს 9 500 ლარს;

4.    ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა ისარგებლონ წინამდებარე განცხადებაზე მიმაგრებული ბარეთის ტბის სარეგულაციო ჰიდროტექნიკური ნაგებობის დაზიანების ხარისხის განსაზღვრის დოკუმენტით(იხილეთ დანართი_2), რომელსაც თან ერთვის (მონოლითური რკ/ბეტონის სათავისი არმირების  ნახაზი დანართი _3, ფილის საყალიბე ნახაზი და სპეციფიკაციები დანართი_4; ბრტყელი სრიალა საკეტი ფარის ნახაზი დანართი_5);

5.    სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდია 1 თვე.
დაინტერესებულ კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა მოინახულონ ბარეთის ტბის სარეგულაციო ჰიდროტექნიკური ნაგებობის ადგილი წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე.

ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა თანდართული ცხრილის მიხედვით;
  • რეკვიზიტები: ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან (ამონაწერი); კომპანიის იურიდიული ფორმა და დასახელება; იურიდიული ანდა ფაქტიური მისამართი; ტელეფონის ნომერი; ელ-ფოსტის მისამართი; საკონტაქტო პირი;
  • უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში  მინიმუმ ორ (2) ობიექტზე მსგავსი ხასიათის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის/სისტემის მოწყობის და/ან რეაბილიტაციის კონტრაქტი, რომელიც  ანალოგიური ხასიათისაა და სამუშაოები ძირითადად დასრულებულია;

განცხადების შემოტანის ბოლო ვადა:  20 თებერვალი, 2020

–    ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა შემოთავაზება უნდა წარმოადგინონ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ბადრი შოშიტაიშვილის ქუჩა #13, “კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი“-ს ოფისი ან გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: keti.esakia@rec-caucasus.org;

–    დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
–    მობ: +995 577 99 22 43
–    საკონტაქტო პირი: ქეთი ესაკია