კარტოფილის კვება, დაავადებებთან, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლა (Georgian version)