ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის თემატური რეზიუმე