საძოვრების მდგრადი მართვის ეროვნული პოლიტიკის კონცეფცია (მოკლე ვერსია)