ხრამი-დებედას მდინარეთა უაზის მართვის გეგმის თემატური რეზიუმე

read more

Thematic Summary of Khrami-Debeda River Basin Management Plan

read more

Vashlovani BR Flyer Georgian

read more

Vashlovani BR Flyer

read more

Pasture Management in Georgia

read more

Assessment of Pasture Condition in Sagarejo Municipality, Georgia

read more

კარტოფილის მოსავლის აღება-შენახვის ტექნოლოგიები ფერმერთათვის (Georgian Version)

read more

Fuel Quality and Vehicle Emission Standards Overview

read more

RECP Business Cases

read more

Protocol on Strategic Environmental Assessment: Facts and Benefits

read more

Strategic Environmental Assessment (SEA) Report

read more

Second National Action Program To Combat Desertification

read more

Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management

read more

Views From The Frontline - Country Report: Georgia (2013)

read more

Views From The Frontline - Country Report: Georgia (2011) - Georgian version

read more

Liability & Environmental Damage, Assessing the Economic Values: Methodologies, Framework, Criteria, Application - Armenian version

read more

Liability & Environmental Damage, Assessing the Economic Values: Methodologies, Framework, Criteria, Application - Georgian version

read more

Legends of Nature - Protected Areas of the Southern Caucasus (Armenia) - Russian version

read more

Legends of Nature - Protected Areas of the Southern Caucasus (Armenia) - German version

read more

პესტიციდები (Georgian version)

read more

კომპოსტი და მისი მომზადება (Georgian version)

read more

კარტოფილის მორწყვა და თანამედროვე სარწყავი სისტემები (Georgian version)

read more

კარტოფილის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები ფერმერთათვის (Georgian version)

read more

კარტოფილის კვება, დაავადებებთან, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლა (Georgian version)

read more

Second National Action Program To Combat Desertification (Georgian version)

read more

Regional Guideline for Community Forest Management

read more

Cleaner Production in Practice

read more

Report on the opportunities and options for promoting a Green Economy in the Eastern Partnership countries

read more

Analysis of existing systems and methods of current practices of environmental liability and environmental damage assessment

read more

Guideline for Local Environmental Action Programmes In The Caucasus

read more

Assessment of Assessments Report: Caucasus

read more

Ministerial Declaration, Seventh “Environment for Europe” Ministerial Conference

read more

Summary outcomes and priority directions: Views from the Frontline – 2013

read more

Disaster Risk Reduction: System of Forecast, Prevention and Yearly Warning - National Environmental Agency (Georgian version)

read more

Views From The Frontline - Country Report: Georgia (2011)

read more

EMERGENCY SITUATIONS, English-Russian and Russian-English Phrasebook

read more

Regional Communication Strategy

read more

EU Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management

read more

A Risk / Hazard Assessment Policy for the ENPI Eastern Region

read more

CRCS Leaflet

read more

CRCS Roll Up

read more

Black Sea Environmental Problems and Monitoring (Georgian version)

read more

Liability & Environmental Damage, Assessing the Economic Values: Methodologies, Framework, Criteria, Application

read more

Legends of Nature - Protected Areas of the Southern Caucasus (Armenia)

read more

Legends of Nature - Protected Areas of the Southern Caucasus (Georgia) - German Version

read more

Legends of Nature - Protected Areas of the Southern Caucasus (Georgia) - Russian Version

read more

Capacity Building for Sustainable Forest Management for a Greener Economy in Georgia

read more

Capacity Building for Sustainable Forest Management for a Greener Economy in Georgia #2 (Georgian version)

read more

National Action Plan for the Georgian Forest Sector in a Green Economy

read more

Frontline - 2015

read more

Chorokhi-Ajaristskali RBMP Coastal & Transitional Waters (Georgian version)

read more

Final Draft River Basin Management Plan for the Chorokhi-Ajaristskali District Pilot Basin in Georgia (Georgian version)

read more

Assessment of Vulnerability Profile Indicies For Georgia

read more

Identification and implementation of adaptation response to Climate Change impact for Conservation and Sustainable use of agro‐biodiversity in arid and semi‐arid ecosystems of South Caucasus

read more

REC Environmental Education in the South Caucasus

read more

Ten Years of Experience

read more

Views From Frontline, Armenia National Study 2011

read more